Bloemen & Planten

Van kwekerij tot markt, via ons eigen distributienetwerk.

Duitsland is van oudsher een groot afzetgebied voor bloemen en planten. Via ons eigen distributienetwerk leveren wij uw producten binnen 24 uur door geheel Duitsland. Met onze distributieplatforms, verspreid over Duitsland, hebben wij de mogelijkheid om zendingen vanaf verschillende productielocaties en teeltgebieden te verzamelen, te bundelen en gegroepeerd aan te leveren bij de markten.

Met grote ketens in ons portfolio beschikken we over een fijnmazig distributienetwerk. Zendingsgroottes van 1 container of pallet tot en met grote acties met een of meerdere FTL’s tegelijk, kunnen we in eigen regie verzorgen. En dit alles temperatuur gecontroleerd.

Emballage

Wij verzorgen desgewenst het retourneren van emballage en kunnen het gehele emballagebeheer van uw overnemen. Door onze automatiseringsoplossingen hebben u en uw klanten de emballagesaldo’s per markt snel inzichtelijk.

Laadklep

Wenst uw klant dat producten met laadklep worden aangeleverd? Wij beschikken over trailers met laadklep en kunnen u zo een passende oplossing bieden.

“Uw bloemen en planten, binnen 24 uur geleverd in geheel Duitsland”

Grote acties, in eigen regie verzorgd.

Onze schaalgrootte maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op grote acties. Waar uw productie of teeltgebied zich ook bevindt, wij schakelen met u mee.

segmenten

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan