Disclaimer

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Mimo to istnieje możliwość, że informacje publikowane na tej stronie internetowej będą niekompletne lub nieprawidłowe. Wolter Koops nie uznaje żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Informacje na stronie internetowej mogą być zmieniane bez konieczności przekazywania powiadomienia. Oznacza to, że strona internetowa lub powiązane z nią aplikacje mogą być okresowo niedostępne. Wolter Koops nie uznaje odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie bądź pośrednie), niezależnie od sposobu ich powstania, wynikłe z korzystania z informacji obecnych na tej stronie internetowej, w tym ewentualnych linków do stron internetowych podmiotów trzecich.

2018 Wolter Koops

Chcesz, aby ta strona internetowa funkcjonowała optymalnie? Do tego potrzebujemy od Ciebie różnych plików cookie. Dostosuj moje preferencje