Zrównoważony rozwój

Działalność naszej firmy wpływa na ludzi i otoczenie, i wiąże się też z odpowiedzialnością. Jak ograniczamy obciążenie środowiska i szukamy alternatyw dla dotychczasowych źródeł energii? Chodzi o odpowiednie gospodarowanie; troskę o to, by kolejnym pokoleniom pozostawić otoczenie nadające się do życia.

Starając się chronić środowisko, dążymy do zachowania równowagi pomiędzy aspektami społecznymi, środowiskowymi i gospodarczymi („People, Planet and Profit”), by tym samym osiągać lepsze wyniki dla społeczeństwa i firmy. Ważnymi aspektami polityki naszej firmy są innowacyjność i zrównoważona logistyka. Czytaj dalej o naszych konkretnych działaniach w tym obszarze.

CIEPŁO ODPADOWE Z MAGAZYNU WYKORZYSTUJEMY DO OGRZEWANIA BIURA.

ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE W LUDZI I TECHNIKĘ

Wolter Koops nieustannie poszukuje możliwości, by uczynić swoją działalność bardziej przychylna srodowisku Jeśli jest to możliwe, stosujemy w procesach nowe, innowacyjne technologie.

Oto kilka przykładów:

Inwestycje w najnowszy sprzęt (w 100% Euro 6)

Ekologiczny proces powstawania, urządzania i korzystania z budynków (certyfikaty BREEAM)

Monitorowanie i analizowanie zużycia paliwa i energii

Stosowanie dłuższych i  ekonomiczniejszych pojazdów

Transport intermodalny

Treningi/szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i oszczędnej jazdy

Stosowanie systemów monitorowania i optymalizacji transportu i logistyki

Koncepcja dystrybucji z wykorzystaniem własnych platform logistycznych do scalania i koncentracji strumieni towarów

Ekologiczne zarządzanie oponami

Zarządzanie odpadami i recykling we wszystkich lokalizacjach firmy Wolter Koops

 

Chcesz, aby ta strona internetowa funkcjonowała optymalnie? Do tego potrzebujemy od Ciebie różnych plików cookie. Dostosuj moje preferencje