Nowości

WOLTER KOOPS OTRZYMUJE CERTYFIKAT BREEAM

Posted on 22-01-2015

Nowe centrum logistyczne firmy Wolter Koops w Zeewolde o powierzchni 8,4 hektarów otrzymało niedawno certyfikat BREEAM. BREEAM to system oceny nieruchomości pod kątem efektywności ekologicznej. Porównanie projektu budynku ze standardami oraz budowa według określonych kryteriów przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonej zabudowy. Korzystają z tego użytkownicy, społeczeństwo i środowisko. Certyfikacji poddano zarówno biuro, warsztat/myjnię, jak i centrum przeładunku kompletacyjnego/magazyn. Na etapie projektowania uwzględniono wiele proekologicznych rozwiązań. Najbardziej innowacyjnym z nich jest wykorzystanie ciepła uwalnianego przy chłodzeniu w mroźni do ogrzewania pozostałych budynków. Dzięki temu występuje bardzo niewielkie zapotrzebowanie na tradycyjne ogrzewanie, na przykład kotłami CO, co jest ogromną oszczędnością energii. Inne zrównoważone elementy projektu to montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz zaangażowanie ekologa na etapie projektu i procesu budowy. Dzięki temu ostatniemu ograniczono wpływ budowy na faunę i florę, przez co wzrosła ekologiczna wartość budynku w trakcie eksploatacji. Ponadto uwzględniono korzystanie ze światła słonecznego, obsługę oświetlenia oraz temperatury otoczenia i innych czynników decydujących o komforcie. Zastosowano oświetlenie LED z inteligentnym układem włączania.

Chcesz, aby ta strona internetowa funkcjonowała optymalnie? Do tego potrzebujemy od Ciebie różnych plików cookie. Dostosuj moje preferencje